Kurs inseminacji - 50 godzin (szkolenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa)

Kurs groomingu - 60 godzin

Kurs eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (SEP) - 50 godzin

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych - 40 godzin