Kurs asystencko-sekretarski -  30 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu pracy w zawodzie asystentki i sekretarki.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z pracą asystentki i sekretarki. Program przewiduje szeroki zakres tematyki związanej z organizacją swojego stanowiska pracy oraz pracy biura. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia etyki zawodu. Część szkolenia poświęcona jest obsłudze komputera w zakresie niezbędnym do wykonywania prac biurowych.

Program kursu:

Sekretariat w strukturze organizacyjnej firm. Rola sekretariatu. Rodzaje sekretariatów w poszczególnych jednostkach i firmach

Rola asystentki-sekretarki w zarządzaniu - zadania i obowiązki. Kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobowościowe

Organizacja i funkcjonowanie biura. Systemy kancelaryjne, instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, metody przechowywania i archiwizacji dokumentów

Funkcjonalny sekretariat. Organizacja swojego stanowiska pracy, zarządzanie czasem

Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze

Obsługa urządzeń biurowych w tym komputera

Czynności kancelaryjne w sekretariacie

Rodzaje dokumentów w firmie i ich obieg

Prowadzenie korespondencji, przygotowywanie pism, prowadzenie rozmów telefonicznych

Rozliczanie delegacji służbowych

Podstawy prawa pracy: umowa o pracę, urlopy, wynagrodzenie, rozwiązanie umowy. Umowy z zakresu prawa cywilnego i handlowego przydatne w pracy asystentki-sekretarki

Organizacja spotkań służbowych, narad, konferencji, etykieta spotkania biznesowego

Profesjonalna obsługa klienta a komunikacja interpersonalna. Obsługa cudzoziemców w biurze

Reprezentacja i wizerunek firmy

Profesjonalny wizerunek asystentki-sekretarki, dress code. Savoir vivre w biznesie

Komputer w biurze: Word, Excel, prezentacje w Power Point, obsługa poczty elektronicznej, Internet, notes menadżerski