Kurs Marketing internetowy -  30 godzin

Kurs asystencko-sekretarski -  30 godzin

Kurs Kadry i płace -  40 godzin

Kurs Księgowość w działalności gospodarczej -  20 godzin

Rozszerzony Kurs Kadry i płace -  80 godzin

Kurs księgowości komputerowej dla  małych i średnich firm -  60 godzin

Kurs bezwzrokowego pisania na komputerze -  30 godzin

Kurs administracyjno - biurowy -  30 godzin

Kurs obsługi kas fiskalnych -  10 godzin

Szkolenie obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem - 8 godzin