Kurs malowanie i tapetowanie - 24 godziny

 Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie malowania i tapetowania.

Program obejmuje tematykę dotyczącą terminologii w miarę rozwoju techniki i gospodarki. W wyniku realizacji programu słuchaczepowinni posługiwać się podstawową wiedzą w tym zakresie.

Program kursu:

I. Rozkład materiału:

1. Ocena stanu technicznego podłoża i wybór technologii wykonywania prac naprawczo- renowacyjnych.

2. Materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy i renowacji.

3. Modernizacja i naprawianie podłoży, usuwanie starych powłok.

4. Nakładanie nowych powłok malarskich i tapet.

5. Wykonywanie ornamentów,napisów,fakturowanie powierzchni.

6. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń, czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.

7. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych.

8. Powłoka klejowa, obliczanie zużycia farby, tapet oraz materiałów pomocniczych.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

10. PrzepisyBHP i p.poż. na stanowiskui pracy.

 

II. Ćwiczenia praktyczne - analiza wykonanych robót.

 

Po ukończeniiu szkolenia Uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.